Μεταγωγή

Ο Πίνακας Μεταγωγής περιλαμβάνει επιτηρητή τάσης της Δ.Ε.Η που ελέγχει όλες τις ανομοιομορφίες της τάσης, δύο τετραπολικά ρελέ Δ.Ε.Η - Η/Ζ με ηλεκτρική & μηχανική μανδάλωση (για την απόλυτη ασφάλεια της εγκατάστασης), ενδεικτικές λυχνίες Δ.Ε.Η - Η/Ζ.