GENIMA 6000LN (6KVA) (GENIMA 6000LN (6KVA))

 

6.0 KVA / 3.000rpm / 50Hz /230V ή 230/400V

Κινητήρας: 186F

Γεννήτρια: WT1N

Ηχομονωμένο Κατάλληλο για εφεδρική χρήση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά